Textredaktioun

D’Redigéiere vun Texter beinhalt d’Virgoensweis vun engem Lektorat, et ginn awer weider sproochlech an inhaltlech Agrëffer virgeholl. Wann néideg, gi ganz Ofsätz verréckelt, gestrach oder ergänzt a wichteg Aspekter dobäigesat. Beim Redigéiere vun Texter gëtt de Redakter an engem gewësse Sënn Matauteur vum Text. Clientë si gebieden déi gewënschten Deadline fréistméiglech matzedeelen. D’Detailer fannt Dir an der Tabell an der Rubrik Präisiwwersiicht.